Skip to main content

การต่ออายุโดเมนเนม

โดเมนเนม ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ย่อมมีวันหมดอายุเหมือนกัน โดย โดเมนเนมนั้น โดยปกติแล้วจะหมดอายุหลังจากที่เราจดชื่อโดเมนเนม มา 1 ปี หรือ ถ้าตอนที่เราจดโดเมนเนม เรามีการกำหนดระยะเวลาการจดโดเมนเนม การหมดอายุของโดเมนเนม ก็จะหมดอายุหลังจากที่เราจดโดเมนเนมมา ตามระยะเวลานั้น เช่น ถ้าจดโดเมนเนม 2 ปี ก็จะหมดอายุในอีก 2 ปี นับจากวันที่จดโดเมนเนม โดย การต่ออายุโดเมนเนม สามารถต่ออายุได้นับตั้งแต่วันที่จดเมนเนมมาเลย และต่ออายุได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่โดเมนเนมที่หมดอายุ โดยถ้าปล่อยให้โดเมนเนม หมดอายุ ไปเป็นเวลา 45 วัน โดเมนเนม นั้นก็จะถูกลบออกจากสารบบ และรอการจดใหม่ ได้ทันที

Read related post at การต่ออายุโดเมนเนม.

โดเมนเนมภาษาไทย

โดเมนเนมภาษาไทย ในปัจจุบัน เริ่มได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำ Search engine optimization (SEO) ในประเทศไทยได้ดีมากๆ ซึ่งเราสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม เป็นภาษาไทยได้เลย เช่น หนังสือมือสอง โดย การจดโดเมนเนมภาษาไทยนั้น ในปัจจุบัน สามารถจดได้ ในประเภท .com,.net โดยเวลาที่เราจะจดโดเมนเนมภาษาไทยนั้น ให้เราเอา code ที่แปลงชื่อภาษาไทย เป็น สตริงที่เข้ารหัสแล้วไปจด ซึ่งเราสามารถสังเกต ชื่อภาษาไทย ที่เข้ารหัสแล้ว ได้จากการพิมพ์ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนั้น ที่เว็บเบราว์เซอร์ เช่น พิมพ์คำว่า หนังสือมือสอง.com ก็จะเห็นรหัส xn--72ca6c7a6bbctbb1b0ec.com ถ้าชื่อโดเมนเนม นี้ยังว่างอยู่ ก็เอาไปจดได้เลย โดยนำ xn--72ca6c7a6bbctbb1b0ec ไปจด

For related post, please visit โดเมนเนมภาษาไทย.

วิธีการตั้งชื่อโดเมนเนม

การตั้งชื่อโดเมนเนมนั้น ถือว่า การตั้งชื่อโดเมน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำเว็บไซต์ หรือการจดโดเมนเนม เพราะว่า การตั้งชื่อโดเมนเนม เปรียบเสมือนการตั้งชื่อให้กับเว็บไซต์ของเรา  ยิ่งถ้าเราตั้งชื่อโดเมนเนมได้ดีเท่าไหร่ ยิ่งมีผลต่อเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โดย การตั้งชื่อโดเมนเนมนั้น มีวิธีการง่ายๆ คือ   1) ตั้งชื่อให้สั้นเข้าไว้ 2)พยายามตั้งให้มีความหมาย คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 3) ง่ายต่อที่จดจำ พยายามเลือกชื่อที่คิดว่าคนทั่วไปสามารถจำได้ง่ายๆ ไม่สับสนกับโดเมนเนมอื่น 4) ไม่ตั้งชื่อโดเมนเนม ที่ประกอบไปด้วย คำหยาบ เช่น fuck และ คำที่มีลิขสิทธิ์สินค้าอยู่ เช่น sony,google    5)เป็นชื่อที่เราคิดว่าจะเป็นตัวแทน หรือแบรนด์ของเรา โดยต้องคำนึงถึงด้วยว่า ชื่อโดเมนเนม ที่เราจะตั้งขึ้นนั้น เปรียบเสมือนแบรนด์ของเรา 6) ชื่อโดเมนเนมที่ตั้งชื่อขึ้น ควรจะสอดคล้องกับ รูปแบบของเว็บไซต์ของเรา

ประเภทของโดเมนเนม (Type of Domain)

domain,domain name,โดเมน
Type of Domain

ประเภทของโดเมนเนม ในปัจจุบันนั้น มีมากมายหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่คนเรามักจะคิดว่า ประเภทของโดเมน มีแค่ .com .net .info .org แต่ความจริงแล้ว ประเภทของโดเมนเนม หรือ นามสกุลของโดเมน มีหลากหลายมากกว่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 1) โดเมนเนม 2 ระดับ จะเป็น โดเมนเนม ที่เรียกว่าระดับสูงที่สุด โดย จะประกอบไปด้วย ชื่อโดเมน ตามด้วย นามสกุลโดเมน หรือประเภทของโดเมน  โดย ประเภทของโดเมนที่เข้าข่าย ประเภทนี้ ได้แก่ .com .net .info .org .edu .gov เป็นต้น
ส่วนอีกประเภท ได้แก่ โดเมนเนม 3 ระดับ หรือ โดเมนเนมแต่ละประเทศ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  ชื่อโดเมน ตามด้วยนามสกุล และคำย่อของประเทศ เช่น  .co.th ,.ac.th เป็นต้น

ประเภทของโดเมนเนม   ประเภทของโดเมนเนม ในปัจจุบันนั้น มีมากมายหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่คนเรามักจะคิดว่า ประเภทของโดเมน มีแค่ .com .net .info .org แต่ความจริงแล้ว ประเภทของโดเมนเนม หรือ นามสกุลของโดเมน มีหลากหลายมากกว่านั้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 1) โดเมนเนม 2 ระดับ จะเป็น โดเมนเนม ที่เรียกว่าระดับสูงที่สุด โดย จะประกอบไปด้วย ชื่อโดเมน ตามด้วย นามสกุลโดเมน หรือประเภทของโดเมน  โดย ประเภทของโดเมนที่เข้าข่าย ประเภทนี้ ได้แก่ .com .net .info .org .edu .gov เป็นต้น    ส่วนอีกประเภท ได้แก่ โดเมนเนม 3 ระดับ หรือ โดเมนเนมแต่ละประเทศ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  ชื่อโดเมน ตามด้วยนามสกุล และคำย่อของประเทศ เช่น  .co.th ,.ac.th เป็นต้น

Please visit ประเภทของโดเมน or Domain for more post.

โดเมนเนม (domain)

โดเมน,domain,domain name
Domain

โดเมนเนม คือ ชื่อที่ใช้แทนเว็บไซต์ ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการกำหนดโดเมนเนม นั้นจะใช้หมายเลขไอพีแอสเดรส เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ โดย โดเมนเนมนั้น มีความยาวได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร และจะประกอบไปด้วย ตัวอักษรและตัวเลข ซึ่งในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้ว เพราะตัวอักษรภาษาไทย หรือตัวอักษรท้องถิ่นของประเทศต่างๆก็สามารถใช้จดโดเมนได้ ซึ่ง โดเมนเนมนั้น มีหลายประเภท โดยสิ่งที่ใช้วัดประเภทของโดเมนเนม เรียกว่า นามสกุล ปัจจุบัน นามสกุลของโดเมนเนมที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่  .com .net .org .info ซึ่งก็มีความหมายแตกต่างกันไป แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ .com

Please visit โดเมน or Domain for more post.

New Blog : http://seo.onairnetwork.net

Translate »