Skip to main content
10455638_378609298966806_2650102848743405396_n

ราคากับการใช้บริการ Dedicated Server ที่ควรคำนึงถึง

ค่าใช้จ่าย หรือ เงิน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากของการใช้ชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นในการที่จะตัดสินใจใช้จ่ายสิ่งใดสักอย่างนั้น จึงต้องคำนึงถึงราคา หรือเงินที่เราต้องจ่ายไปว่า คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับมาหรือไม่ อย่างการตัดสินใจใช้บริการ Dedicated Server ก็เช่นกัน ผู้ใช้บริการ ควรมีการเปรียบเทียบราคา ของผู้ให้บริการแต่ละราย ว่า ราคากับ Dedicated Server นั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเปรียบเทียบและพิจารณาจาก สเปค ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Data Center ที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น มี Control panel ให้หรือไม่ มีบริการเพิ่ม ไอพีแอดเดรส หรือเครือข่ายแลน ให้หรือไม่ เป็นต้น

Translate »