Skip to main content

VOIP คืออะไร

VOIP คืออะไร

เทคโนโลยี VoIP(Voice over IP) นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet  ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ  หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วย  แต่การโทรศัพท์ผ่านทาง Internet  นั้น จะเป็นการทำงานโดยอาศัยหลักการเดียวกับการส่งข้อมูลผ่าน Internet

VoIP  (Voice over IP)  นั้นเป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลของ Internet  มาใช้งาน  ซึ่งโดยปกติการใช้งาน Internet  จะเป็นการใช้สัญญาณข้อมูลเพียงอย่างเดียว  แต่สำหรับการใช้งาน VoIP นั้นจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตก็คือ  Internet Protocol  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IP  ซึ่งตามปกตินั้น IP  จะใช้สัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP  ที่ทำให้ส่งสัญญาณเสียงได้ ด้วยรูปแบบการส่งข้อมูลผ่าน Internet  จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งปกติแล้วเวลาเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจหรือ ผู้ที่ไม่สามารถขาดการติดต่อทางโทรศัพท์ได้ ก็จำเป็นต้องเปิดบริการ Roaming จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ จากนั้นเมื่อถึงประเทศนั้นๆ ก็เปิดเครื่อง หาเครือข่ายที่รับได้ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันที ทั้งโทรเข้า,โทรออก ซึ่งมีความสะดวกสบายมาก แต่ก็มีราคาแพงมากเช่นกัน VoIP จะช่วยให้เราใช้งานการโทรระหว่างประเทศได้ประหยัดมากขึ้น.

จากเว็บไซต์ : http://pirun.kps.ku.ac.th/~b4928006/p2.html

วีโอไอพี (VoIP) คืออะไร

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยส์โอ เวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อ สารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อิน เทอร์เน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ต วิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้ วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้ กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถ ยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการ สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ ให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

สำหรับมาตรา ฐานของวีโอไอพี มี 2 รูปแบบ คือ

– มาตราฐาน H.323 เป็นมาตรา ฐานที่กำหนดขึ้นในระยะแรกของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ผู้ ผลิตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นำไปพัฒนา แต่เนื่องจากพื้นฐานของมาตรา ฐานนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Internet Protocol ทำให้ไม่นิยม ในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานช้า กว่ามาตราฐานแบบ SIP

– มาตราฐาน SIP เป็นมาตรา ฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ โดยพื้นฐานให้มีการทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ Internet Protocol ทำให้ผู้ผลิต อุปกรณ์นำไปใช้เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ ระบบวีโอไอพี
1.ค่าใช้จ่ายใน การสื่อสารถูกลง และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
2.ไม่มีขีดจำกัดในการขยายเครือข่าย ทุกที่ทั่วโลก ที่สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

จุดด้อยของวี โอไอพี
จุดด้อยของวีโอไอพีก็คือ ในบางกรณี คุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าโทรศัพท์ปกติ และอาจจะมี การดีเลย์หรือการที่สัญญาณเสียงเดินทางมาช้า ทำให้พูดสวนกันไม่ได้ถนัด ต้องรอให้ แต่ละฝ่ายพูดให้จบก่อนจึงจะพูดได้ แต่ปัญหานี้ได้รับการปรับปรุง ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่มีความแตกต่างอีกต่อไป ข้อเสียอีก ประการหนึ่งก็คือ โทรศัพท์วีโอไอพี จะใช้งานไม่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ หรืออิน เทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง

อนาคตของวีโอไอพี
วีโอไอพี หรือที่มักจะเรียกกันย่อๆว่าวอยส ์จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก คุณภาพที่ได้รับปรับปรุงและค่าใช้จ่ายที่ถูก จนในที่สุด อาจจะกลายเป็นบริการฟรี เช่น เดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น การสืบค้น เว็บไซต์ การใช้อีเมล เพราะอันที่จริงก็ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ผู้ใช้ บริการเพียงแต่จ่ายค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Translate »