Skip to main content

Dedicated Server เหมาะกับใคร ? งานประเภทไหน ?

Dedicated Server เหมาะกับใคร ? งานประเภทไหน ?

หลายคนคงอดสงสัยว่า Dedicated Server นั้นเหมาะกับใคร ?

เหมาะสมกับงานประเภทไหน ?

แล้วเมื่อไหร่ถึงจำเป็นจะต้องใช้บริการ Dedicated Server

อย่าง ที่ทราบกันดีว่า หากเราจะตัดสินใจทำเว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ทางโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงอันดับต้นๆ คงจะหนีไม่พ้น เว็บโฮสติง หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเปรียบเสมือน เป็นที่เก็บข้อมูลหรือพำนักของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งตามปกติแล้ว หากเราทำเว็บไซต์เพียงเว็บไซต์เดียว หรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ทรัพยากรมาก เราก็สามารถใช้เพียง เว็บโฮสติงแบบแบ่งพื้นที่ ตามปกติ หรือถ้าใช้ทรัพยากรมากขึ้นมาหน่อย หรือต้องการทำธุรกิจให้บริการเว็บโฮสติง ดูบ้าง ก็อาจจะเลือกใช้แบบ รีเซลเลอร์ (Reseller) หรือแบบ เว็บโฮสติงเสมือน (VPS)  แต่หาก เราต้องการใช้ทรัพยากรของเครื่องสูงมากๆ มีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ และต้องการความเป็นส่วนตัว ของข้อมูล  จนกระทั่งอยากจะเริ่มต้น ให้บริการเว็บโฮสติง/เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบครบวงจร เห็นทีคงจะต้องใช้ บริการ Dedicated Server ซึ่งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ ที่เราสามารถบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่  รวมทั้งสามารถติดตั้งโปรแกรม เพื่อให้บริการต่างๆได้เพิ่มเติม เช่น Application Server ,Live Broadcast Server,Web Server,Mail Server เป็นต้น

Comments

comments

Translate »