Skip to main content

ราคากับการเลือกซื้อ Virtual Dedicated Server

ราคากับการเลือกซื้อ Virtual Dedicated Server

การเลือกซื้อบริการ Virtual Dedicated Server ในปัจจุบัน นอกจากการพิจารณา จุดประสงค์และความจำเป็นที่จะต้องใช้ Virtual Dedicated Server แล้ว ปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ ราคาของ Virtual Dedicated Server โดยให้พิจารณาราคาประกอบกับสเปคของ Virtual Dedicated Server รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ทำ Virtual Dedicated Server ของผู้ให้บริการ  โดยสเปคของ Virtual Dedicated Server โดยส่วนใหญ่แล้ว มีที่ต้องพิจารณา ได้แก่ HDD ,RAM ,ค่า Bandwidth หรือค่าการรับส่งข้อมูลต่อเดือน  ซึ่ง ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น ตามสเปคเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งควรพิจารณาว่า เว็บไซต์ที่เราต้องใช้งาน ใน Virtual Dedicated Server มีมากน้อยเพียงใด และ มีการใช้งานทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน โดยถ้าหาก ต้องการใช้ Virtual Dedicated Server เพื่อ ใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่นเปิดให้บริการ Share Web hosting และ Reseller Web Hosting ก็ควรตั้งเป้าหมายว่า จะใช้สเปคแบบไหน และมีงบประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้เลือกได้ถูกต้องตามความต้องการของเรา ตามสเปคและราคา

Comments

comments

Translate »