Skip to main content

แจ้งเรื่องตึก CyberWorld รัชดา ปิดปรับปรุงระบบไฟ

ในช่วงระหว่าง Saturday,22nd of February 2014 at 10:00 p.m. to Sunday, 23rd of February 2014 at 01:00 a.m. GMT +7:00.

ทางอาคาร Cyber World Tower รัชดาภิเษก จะดำเนินการปิดระบบไฟฟ้าทั้งอาคารเพื่อซ่อมบำรุง โดยทางเราจะดำเนินการเปลี่ยนไปใช้ Power Generator สำรองในช่วงเวลาดังกล่าว

ซึ่งจะไม่ส่งผลใดๆต่อการใช้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้า VPS/Colocation/Dedicated ท่านใด พบปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งทางเราเพื่อตรวจสอบได้ครับ …

Comments

comments

Translate »