Skip to main content

ทำไมต้องใช้ Mail Dedicated Server

ทำไมต้องใช้  Mail Dedicated Server

ปัจจุบันนี้ การส่งอีเมล์เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะส่งอีเมล์หาลูกค้าในธุรกิจ  การส่งอีเมล์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อทำการตลาดออนไลน์  การส่งอีเมล์เพื่อเป็นจดหมายข่าวประจำเดือน ประจำสัปดาห์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์หลายราย เริ่มเปิดให้บริการ Mail Dedicated Server เพื่อให้บริการส่ง-รับ อีเมล์โดยเฉพาะ ซึ่งสาเหตุที่มีการตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการส่ง-รับ อีเมล์โดยเฉพาะ เนื่องจาก หากต้องมีการส่งอีเมล์ วันละหลายร้อยฉบับ โดยส่งในทุกๆวัน จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ปกติทำงานหนัก จึงมีการแก้ปัญหา โดยเปิดบริการ Mail Dedicated Server เพื่อบริการตรงจุดนี้โดยเฉพาะ   ส่วนราคาการให้บริการ Mail Dedicated Server นั้น ถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับการจัดแพ็กเกจของแต่ละผู้ให้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะรวมบริการดูแลเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ เข้าไปด้วย นอกเหนือจาก สเปคเครื่อง และระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเหมือนกับ Dedicated server

Comments

comments

Translate »